فال روزانه ، فال ازدواج صفحه اول فال روزانه

فال روزانه سه شنبه 16 مرداد 97

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

فال روزانه 16 مرداد

فال فال ماه تولد فال ها فال جدید فال واقعی فال تاروت فال

فال روزانه فروردین

امروز سعی کنید کمی به خودتان استراحت دهید. کار کردن بس است . کمی به خانواده تان رسیدگی کیند آن ها به شما احتیاج دراند.

فال روزانه اردیبهشت

امروز باید به یک سفر بروید. این بسیار ضروری است که اینکار را انجام دهید زیرا حرکت صور فلکی می گویند که شما در خطر قرار گرفته اید و تنها با این سفر می توانید از این خطر فرار کنید.

فال روزانه خرداد

بخت به شما رو کرده است. منتظر یک خبر خوب باشید شاید کسی که منتظرش هستید برگردد یا شغل خوبی پیدا کنید یا روابط شما بهتر شوند.

فال روزانه تیر

امروز روز شما نیست بهتر است که درخانه پنهان شوید و با خودتان خلوت کنید. به کار هایتان فکر کنید و تصمیم بگیرید.

فال روزانه مرداد

صور فلکی می گویند که شما یک مسافر در راه دارید بسته به شرایط زندگی خودتان باید این مسافر را بشناسید و آمادگی های لازم را کسب کنید.

فال روزانه شهریور

امروز روز شماست! اگر همیشه به دنبال عشق بوده اید و به عشق باور داشته اید شاید امروز به آن برسید! به خودتان برسید و از خانه بیرون بروید عشق منتظر شماست.

فال روزانه مهر

تلاش شما قابل ستایش است بهتر است که به تلاش ها ادامه دهید چون خیلی نزدیک شده اید!

فال روزانه آبان

امروز خبری به شما می رسد خودتان را برای آن آماده کنید. ممکن است که این خبر خوب یا بد باشد به هرحال باید با این قسمت از زندگی روبه رو شوید.

فال روزانه آذر

از دوستان نزدیکتان فاصله بگیرید ممکن است آن ها بخواهند به شما صدمه بزنند. راز های زندگی تان را با آن ها در میان نگذارید. بهتر است که از آن ها دور شوید البته برای مدتی این کار را کنید نه اینکه همیشه آن ها کنار بگذارید.

فال روزانه دی

صور فلکی شما می گویند که ممکن است اتفاق بدی برایتان بیفتد. بهتر است که با دیگران بهتر رفتار کنید و رفتارتان را اصلاح کنید از کسانی که شما اذیتشان کرده اید معذرت خواهی کنید. شاید در این صورت بتوانید زندگی آرامی داشته باشید.

فال روزانه بهمن

شما کمی منزوی شده اید اما بهتر است که آماده شوید و کمی با دوستانتان به تفریح بروید به نزدیک ترین دوستانتان زنگ بزنید. امروز وقت استراحت شماست.

فال روزانه اسفند

بهتر است که به خودتان بیایید و انقدر خودخواه و مغرور نباشید و به احساسات بقیه احترام بگذارید. شما اخیرا کسی را که دوست داشته اید از دست داده اید یعنی خودتان باعث شده اید که او شما ترک کند بهتر است که غرور را کنار بگذارید.